♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥
آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

الهی گاهی نگاهی

خداوندا....

به دل نگیر اگر گاهی

زبانم از شکرت باز می ایستد !!...

تقصیری ندارد...

قاصر است

کم می آورد در برابر بزرگی ات...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت

در دلم اما همیشه

ذکر خیرت جاریست !!....

 خدایاااا به امیدخودت:)
#سه ماه دیگع

♥ دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 19:39 توسط NSIM ...: نظرات()