تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - رفیق و عشق واقعی♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

به سلامتی پسری که سرباز بود .....

بهش خبردادن رفیقت عشقتونشون کرده...
 
از شدت عصبانیت داشت میمرد 

به رفیقش اس داد مبارک باشه داداش 

رفیقش جواب داد: مبارک صاحبش باشه..

داشتن به زور عشقتو عروس میکردن

 رفتم نشونش کردم تا تو برگردی... ✋
♥ دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 16:03 توسط نسیم ... نظرات()