♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

همین نزدیکیاس ……! صدای نفساش ارومم میکنه!

اره داره میاد خیل وقته منتظر گرمای وجودشم. 


اره توی راهه میخاد دستامو بذاره تو دستاش …!

ببرتم خیلی دور جایی ن دنیایی باشه ن قلبی ک بشکنه! 


اره مرگم همین نزدیکاس………

فک کنم رسید………………


طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 19:58 توسط نسیم ... نظرات()