تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - عجب رسمیه♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

تصور کن روزی بهم
پیام بدی و جواب ندم!
زنگ بزنی و تعجب کنی چرا جواب نمیدم
و روزی دیگه زنگ بزنی و یکی از خانواده ام جواب بده بگه بفرمایید؟
و تو بگی کجایی؟؟!
بگه منظورت اون مرحومه؟؟؟؟
چیکار میکنی؟ داد میزنی؟ گریه میکنی؟
اونوقت میگه امروز 4 روزه دفنش کردیم
اون لحظه چی میــــــــگی؟
تا وقتی امروز کنارتم سعی کن دوستم داشته باشی
چون ممکنه روزی بیاد و من نباشــــــم...
دیروز یکی رو دفن کردن امروز یکی و فردا هــــم من...
 آرررررررررررررررره زندگی همینه ♥♥♥


طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 15:17 توسط نسیم ... نظرات()