تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - میشه خداجونم؟♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

خـــدا جون میشه امشب منو تو بغـــلت بگیری؟

 

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمـــیری.

 

خـــدا جون میشه یه کاری بکنی به خاطر مـــن؟

 

مــن می خوام که زود بمــیرم آخه سخته زنــده موندن.

 

زنــده بودن یا مــردن من واسه کسی فرقــی نداره.

 

همــه می خوان که مــن نباشم باشه اشــکالی نداره.

 

خــدا جون می خوام بمیــرم تا بشم همیشه راحـــت

 

ولی عمــر همــشون زیاد شه حتی واسه ی یه ساعـــت

 

خــــدا جون میشه تو امشـــب منو تو بغلــــت بگیری؟

 

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیـــری...

 

.

.

.

ینی میشــــه ؟؟!!

هعــــی

خـــــدا جونم قبول کن ، دیگه طاقــت ندارم . . .

آآآآآآخ خـــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااااااااطبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 14:47 توسط نسیم ... نظرات()