تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - خیلی قشنگه
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥
آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

خیلی قشنگه

پسری متوجه شد که 5 دقیقه دیگر میمیرد ؛این پیام را نوشت:"من میروم، با من میای؟"ویکی برای دوستش و


 یکی برای دوست دخترش فرستاد ...
بعد 2دقیقه دوست دخترش جواب داد:من گیرم! کجا میخوای بری؟


نمیتونم بیام، تنها برو عزیزم ... ...
پسرک قلبش بیشتر درد گرفت2 ثانیه بعدش ...دوستش پیام داد که؛


 نامرد کجا میری بدون من؟


 دهنت سرویسه اگه بری...


 واسا من اومدم ...
پسرک خندید و چشمانش را بست


 و بعد از چند ثانیه قلبش گرفت و مرد.
آره داداشم، هیچ وقت رفیقتو به جنس مخالف نفروش ...


♥♥ســـــلـــــــــآمـــــــــتـــــــی همــــــه رفــیــقــایــه بـــا مـــرام♥♥


چه دختر چه پسر


طبقه بندی: عاشقانه|متن،

♥ چهارشنبه 19 خرداد 1395 ساعت 17:26 توسط NSIM ...: نظرات()