تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - بی شرح......♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ5z1vm0d_s_PLL9pPiU-RQPqnI0xnQ1c_2Y_EPW1A9J-cEcJ_7Q

http://wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/1/10/21/1452449942168231.jpg
++یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند

 اما به خاطر خدا و به امید او حتی

 به سوی درهای بسته دوید

و تمام درهای بسته برایش باز شد …

“اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ،

 به طرف درهای بسته بدو

چون خدای تو و یوسف یکیست”.
طبقه بندی: خدای مـــــن،
♥ یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 18:20 توسط نسیم ... نظرات()