تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - من آذر ماهیممممممم♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

یه اذرماهی یاعاشق نمیشه یا اگه بشه تاتهش بات میمونه …


هیچ وقت اشک یه اذرماهی رو درنیار

چون همراه اشکاش از چشاش میفتی!

من یه آذریم و حرفای همه رو میفهمم …

 اما کسی رو که بتونه حرفامو بفهمه پیدا نمیکنم …

دختریم که خودمو به هیچ کسی تحمیل نمیکنم …

لجبازم ، عصبیم ، مغرورم ، ولی غرور هیچ کسو نمیشکنم …

 به اعتماد کسی خیانت نمیکنم   —> 

 قلبم فقط میتونه متعلق ب یک نفر باشه

 <— اگه خیانت ببینم به روت نمیارم

 بدون هیچ حرفی میرم پشت سرمم نگاه نمیکنم

 ولی هیچ وقت فراموشت نمیکنم …

خیلی وقتا هم از صداقتم ضربه میخورم

 دروغ نمیگم اگرم بگم اینقدر ضایست که همه زود متوجه میشن

ولی با همه اینا به...

بدترین شکل ممکن،بدشانس و داغونم!

آذرمــاهــی هــا منــبــع روحــیــه بــرای خــودشــون

 و دوســتــاشــون

 و کــلا اطــرافــیــانــشــون هســتــن

وقتــی یــه اتــفــاقــی بــراشــون مــیــفتــه

 انقــدر خوب از پســش بــر مــیــان و

 روحــیــه شــونــو حفــظ مــی کنن

 کــه همــه تعــجــب می کنــن!!!!!

گه دیــــدی یه آذرماهی…..

یکدفعـه ساکــت شد و کم حــــرف !!

شک نکن غـــــرورشو زیــر سوال بردی… …

 و اون یهـــویی ساکت شده …

 نه بخاطر اینکه جوابـی برات نداره !!

 نــــه …

اون به این فکر میکنه که

 چــــــرا به تـــویی که در حــــدش نیستی ؛

 همچین اجـــازه ای رو داده که

 به غـــــرورش دست درازی کنی!
طبقه بندی: من یه اذر ماهی ام!!!،
♥ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 13:33 توسط نسیم ... نظرات()