تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - دوستاااااااااااااای خوبممممممممم
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥
آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

دوستاااااااااااااای خوبممممممممم


همین 

یک کلمه

برای

توصیف حالم

کافیست

خنده هایم

درد میکند

................................................


خنده را معنی سرمستی مکن


انکه میخندد غمش بی انتهاست


.............................................


عادت ندارم درددلم را به هرکس بگویم


پس خاکش میکنم پشت چهره خندانم


تاهمه فکر کنند نه دردی دارمو نه قلبی!راستی

امتحانات وآزمونا در چه حالن؟؟؟

طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،

♥ دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 23:40 توسط NSIM ...: نظرات()