تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - همدم من: تنهایی♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

نـــــه نــــــــــام . . .!!

نـــــه چــــــــــــــهره . . .!!

نـــــه اثــــــر انگـــــشت . . .!!

آدم ها را از طـــــرز " آه " کشیــــــدن ‌شان

 بشناسیـــــد...

عکس های عاشقانه

خندیدن خوب است، قهقهه عالی است...


گریه آدم را آرام می کند…

اما …… لعنتـــــــــــ به بغــــــــ ـــ ــــض … !!


عکس های عاشقانه

چـه نیازیست که انسان ماشین زمـــان بسازد ... ؟


وقتی میشــــود آهنگی را گوش کنی


و به همان لحظـــــه ها ؛


دقیقا به همــــــان لحظه ها پـــــرتاب شویعکس های عاشقانه

طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ پنجشنبه 1 بهمن 1394 ساعت 20:00 توسط نسیم ... نظرات()