تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - وقتی........♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...


همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

 وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

 وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

 انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :

“بیخـــیآل


طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 21:05 توسط نسیم ... نظرات()