تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - صبر کــــــــــــــــــــن خداااااااااااااا♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...انسان دونوع معلم دارد:

آموزگارو روزگار !

هرچه باشیرینی ازاولی نیاموزی،

دومی با تلخی به تومی آموزد ...طبقه بندی: خدای مـــــن،
♥ یکشنبه 22 آذر 1394 ساعت 22:45 توسط نسیم ... نظرات()